Vrakpant

Vrakpantordningen ble utvidet fra og med 1. januar 2018. til å også gjelde motorsykler, mopeder, lastebiler, bobiler og campingvogner.

Formålet med bestemmelsene i regelverket knyttet til vraking av bil og andre kjøretøy, er å forebygge og redusere miljøproblemer kjøretøy forårsaker når de ender som avfall.

Ragn-Sells Autopart AS – Avd. Sandeid er et godkjent oppsamlingsplass og tar imot følgende kjøretøy (må ha vært norsk registrert):

 • Personbil
 • Varebil
 • Campingbil
 • Campingvogn
 • Snøscooter
 • Minibuss/buss under 6 meter
 • Moped
 • Motorsykkel

For innlevering av campingvogner må det avtales leveringstidspunkt på forhånd. Andre kjøretøy kan leveres som før, innenfor våre åpningstider.

Vrakmelding

Når du leverer bilen din til oss, vil du få utstedt en nummerert vrakmelding som dokumentasjon på at bilen er vraket.

Den som leverer bilen til vraking må fremvise legitimasjon og oppgi nødvendige opplysninger til biloppsamlingsplassen, slik at vrakpant kan utbetales til korrekt mottaker.

Fødsels-/ organisasjonsnummer og kontonummer, vil av sikkerhetsgrunner ikke fremkomme på utskrevet vrakmelding.

Bilens siste kjennemerke må kunne dokumenteres med for eksempel vognkort, kvittering for innleverte skilter eller forsikringspapirer.

Vrakmeldingen oversendes elektronisk fra oss til Skatteetaten, som utbetaler vrakpant til oppgitt pantemottaker og kontonummer. Pantemottakeren behøver ikke å være registrert eier av bilen.

Etter at vrakmeldingen er registrert hos oss kan den ikke omgjøres og bilen vil bli hugget.

Sats for vrakpant

Type kjøretøy Vrakpant
Personbil 3000 kr
Varebil 3000 kr
Campingbil 3000 kr
Campingvogn 3000 kr
Snøscooter 3000 kr
Minibuss/buss under 6 meter 3000 kr
Moped 500 kr
Motorsykkel 500 kr

Septiktank

Septiktank i campingvogner må være fjernet før levering.

Gasstank

Gasstank i campingvogner må være fjernet før levering.

Husk!

 • Kjøretøyet skal være fritt for avfall som ikke tilhører kjøretøyet.
 • Ta ut bombrikke.
 • Påse at bilen har vært registrert etter 1. januar 1977.