Vrakmeldingsskjema

Sats for vrakpant

Type kjøretøy Vrakpant
Personbil 3000 kr
Varebil 3000 kr
Campingbil 3000 kr
Campingvogn 3000 kr
Snøscooter 3000 kr
Minibuss/buss under 6 meter 3000 kr
Moped 500 kr
Motorsykkel 500 kr