Vrakpant 2018

Fra og med 1. januar 2018 tar vi i mot mopeder og motorsykler.
Vrakpanten for disse er 500,-

For personbiler er vrakpanten 3000,-

Vi tar ikke i mot campingvogner, campingbiler, busser eller lastebiler.

Ta kontakt for mer informasjon!